Comaxel – Shipping

Rotors reached the container terminal DCT Gdansk, where they will be loaded onto the container ship MARIT MAERSK, which will transport them to China. Rotory dotarły do terminalu kontenerowego DCT Gdańsk, gdzie zostaną załadowane na kontenerowiec MARIT MAERSK, który przetransportuje je do Chin.